Pohornická
krajina

Čím je
POHO
dnes?

Pohornickou krajinou, zkráceně POHO, nazýváme část území mezi městy Havířov, Karviná a Orlová. Na tomto území, v minulosti silně ovlivněném těžbou uhlí, jsou dnes poslední čtyři činné doly, které čeká postupné uzavření. Krok, který ovlivní nejen krajinný ráz, ale doslova život v celém regionu, nabízí zároveň širokou paletu možností, jak s tímto vzácným územním celkem dále naložit tak, aby z něj lidé mohli mít v budoucnu radost a užitek. Proto vznikla z podnětu Moravskoslezského kraje Koncepce rozvoje Pohornické krajiny Karvinska.

Víme,
kam POHO
směřovat!

Autorem Koncepce rozvoje Pohornické krajiny Karvinska je společnost MSID, a.s. Jejím cílem je do roku 2030 přeměnit Pohornickou krajinu Karvinska na prosperující území s pestrým a udržitelným životem. Vnímáme současný stav jako výchozí bod pro rozvoj, kterým bude zpřístupnění a zatraktivnění krajiny lidem a novým nápadům. Území chceme rozvíjet v souladu s novými trendy směřujícími ke klimatické neutralitě a udržitelnosti.

Pohornická krajina má nekonečný potenciál toužící po moderním, koncepčním a integrovaném pojetí.

Má unikátní faunu a flóru. Má přírodu, která zpracovává důsledky dlouhodobé důlní činnosti.

Má infrastrukturu vybudovanou v geologických vrstvách prvohor.

Je zkrátka jedinečná. Proto z ní chceme pomocí moderních pokrokových metod a inovací udělat oblast, která bude přitahovat pozornost celého světa a sloužit lidem.

POHO v
roce 2030...

...je územím, které po období strádání díky koncepčnímu přístupu opět zažívá rozmach. Stává se kolébkou technologického pokroku se silným zázemím pro výzkum a vývoj. Je energeticky soběstačné, propojené chytrou sítí s virtuálním řízením. Je místem, kde se uplatňuje zcela nový, moderní pohled na svět a aplikují se postupy zajišťující minimální vliv člověka na klima. Ekologie je zde integrována do všech rozvojových aktivit. POHO 2030 je inspirací a unikátním modelem dobrého příkladu přeměny krajiny pro celý svět.

POHYBU

bez bariér a nebezpečí, přístupné lidem, nabízející příjemnou cestu z města za pohybem, aktivitou, poznáváním a novými zážitky. Území neustálé transformace.

CHYTRÝCH ŘEŠENÍ

přitažlivé pro kreativce a inovátory z celého světa, poskytující prostor pro zkoumání a experimenty. Území aplikující pokrok a vstřícné ke sdílení informací, myšlenek a nápadů nejen za účelem rozvoje nových ekonomických aktivit.

NOVÝCH ENERGIÍ

podporující energeticky nenáročné bez uhlíkové technologie, chytře využívající obnovitelné zdroje. Území, které efektivně a ekologicky nakládá s vlastními zdroji a nabíjí životní energií své obyvatele.