Akce

Plánované akce

Fotoworkshop POHO – vol.I. – akce ZRUŠENA

Ve spolupráci s Institutem tvůrčí fotografie Slezská univerzita Opava pořádáme na území Pohornické krajiny (POHO) celodenní fotografický workshop pro odbornou veřejnost.

Již proběhlé akce

Grand Opening

POHO2030 = Pohornická krajina Karvinska

Grand Opening, představení závěrů Koncepce rozvoje pohornické krajiny Karvinska, včetně pilotních projektů.

 

V dopolední částí proběhne podpis Memoranda o spolupráci, tisková konference za účasti vedení Moravskoslezského kraje, zástupců municipalit, vlastníků a firem v území.

Kick Off Meeting

První pracovní setkání signatářů Memoranda o spolupráci programu POHO2030.

Představení činností a aktivit od podpisu Memoranda a výhled na rok 2020.

Otevření diskuze na úrovni Platformy POHO2030.