Spící
země

Území mezi Havířovem, Karvinou a Orlovou. Unikátní místo, kde nezdolná síla přírody postupně zakrývá stopy důlní činnosti z předešlých let. Krajina, která se ocitla na hraně a vrací se zpět do rovnováhy. V minulosti těžce zkoušená, dnes čekající na lidi, kteří ji znovu probudí k životu. Spící země tisíce možností. Tím vším je Pohornická krajina. Územní celek po staletí ovlivňovaný těžbou uhlí, a dnes stále místo s obrovským potenciálem sloužit nadále lidem – s klidem a novou tváří.

Náš
prostor

 • realizované projekty
 • vize
 • činné doly
 • nečinné doly
 • 1 - Ornitologická stanice
 • 2 - Safari
 • 3 - Dinopark
 • 4 - Konferenční centrum
 • 5 - Kreativní čtvť
 • 6 - Golfové hřiště
 • 7 - Návštěvnické centrum
 • 8 - Enduro park
 • 9 - Průmyslová zóna
 • 10 - Living lab
 • 11 - House boat (rekreační bydlení)
 • 12 - Lázeňská oáza
 • 13 - Areál industry 4.0
 • 14 - Areál industry 4.0
 • 15 - Průmyslová zóna
 • 16 - Geopark
 • 17 - Průmyslová zóna
 • 18 - Lezecká zóna

Náš
prostor

 • realizované projekty
 • vize
 • činné doly
 • nečinné doly
 • 1 - Ornitologická stanice
 • 2 - Safari
 • 3 - Dinopark
 • 4 - Konferenční centrum
 • 5 - Kreativní čtvrť
 • 6 - Návštěvnické centrum
 • 7 - Enduro park
 • 8 - Průmyslová zóna (puntík žltý)
 • 9 - Living lab
 • 10 - Průmyslová zóna
 • 11 - Geopark
 • 12 - Průmyslová zóna
 • 13 - Lezecká zóna
 • realizované projekty
 • vize
 • činné doly
 • nečinné doly
 • 14 - Golfové hřiště
 • 15 - House boat (rekreační bydlení)
 • 16 - Lázeňská oáza
 • 17 - Areál industry 4.0
 • 18 - Areál industry 4.0

Harmonogram

2018

0. etapa

01 – 06

Vstupní analýza

07 – 12

Terénní šetření

0. etapa

2019

01 – 02

Návrh
koncepce

03 – 06

Projednávání
návrhu koncepce

07

Memorandum
o spolupráci

19 - 21

1. etapa

Vznik
platformy

Akční
plán

První akce
pro veřejnost

Zahájení
pilotních projektů

Jednání
s investory

Institucionální
model

2. etapa

22 - 26

Realizace pilotních
a strategických
projektů

Otevření krajiny
lidem

27 - 30

3. etapa

Strategická
přeměna území

Revitalizace
důlních areálů

Naše
výsledky

Ve spolupráci s renomovanými Odborníky jsme vytvořili 19 multidisciplinárních analýz celkové přeměny území.

Definovali jsme 5 prioritních oblastí, nezbytných pro úspěšnou přeměnu Pohornické krajiny v živé prostředí sloužící lidem.

Na těchto základech vznikl komplexní návrh nové podoby území, znázorněný v 10 návrhových schématech.

Celou koncepci jsme pak v rámci 5 workshopů představili 39 subjektům z řad klíčových stakeholderů a partnerů. Výsledkem je dosažení shody na společné vizi, stvrzené uzavřením Memoranda o spolupráci.

Z naší dosavadní činnosti pro nás také vyplynuly tři zásadní body,
které chceme v budoucnu akcentovat, respektovat a rozvíjet.

Jedinečnost
krajinného rázu

Přítomnost
důlních vlivů

Nové cesty
spolupráce

Spolupracujeme