Akce

Plánované akce

Roztroušená paměť

Vernisáž výstavy Roztroušená paměť a uvedení katalogu doktorandů Institutu tvůrčí fotografie FPF SU v Opavě Ondřeje Durczaka, Arkadiusze Goly a Lukáše Horkého, kteří v rámci programu POHO2030 dokumentovali pohornickou krajinu Karvinska.

Již proběhlé akce

Grand Opening

POHO2030 = Pohornická krajina Karvinska

Grand Opening, představení závěrů Koncepce rozvoje pohornické krajiny Karvinska, včetně pilotních projektů.

 

V dopolední částí proběhne podpis Memoranda o spolupráci, tisková konference za účasti vedení Moravskoslezského kraje, zástupců municipalit, vlastníků a firem v území.

Kick Off Meeting

První pracovní setkání signatářů Memoranda o spolupráci programu POHO2030.

Představení činností a aktivit od podpisu Memoranda a výhled na rok 2020.

Otevření diskuze na úrovni Platformy POHO2030.

Komentovaná prohlídka „Srdce oblasti POHO2030“

První komentovaná prohlídka oblasti POHO2030 pro nadšence i širokou veřejnost, která povede po skvostech původní, historické Karviné a její současné divočině.

Aloha JetSurf Silesia & POHO2030

Celodenní JetSurf pop-up akce na vodní ploše Karvinského moře.